Căn cứ cho ly hôn theo quy định của pháp luật

Căn cứ cho ly hôn

Trong quá trình giải quyết ly hôn Tòa án chỉ quyết định cho các bên ly hôn khi có căn cứ cho việc ly hôn, theo quy định tại khoản 1 Điều 89 Luật hôn nhân và gia đình quy định về Căn cứ cho ly hôn như sau: “Toà án xem xét yêu cầu ly hôn, nếu  xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được thì Toà án quyết định  cho ly hôn”.

Như vậy, tòa án chỉ giải quyết cho các bên ly hôn nếu thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.

Rate this post

Related Posts