Tài sản vợ chồng trong thời gian ly thân

Các quyền và nghĩa vụ của vợ chồng trong thời gian ly thân không khác biệt so với lúc chung sống.

Ly thân là hiện tượng khá phổ biến hiện nay trong đời sống xã hội, chưa được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình. Do vậy, thời gian ly thân vẫn được xác định là trong thời kỳ hôn nhân (là khoảng thời gian tồn tại quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân).

Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình quy định tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

Ly hônthủ tục ly hônly hôn đơn phươngly hôn thuận tìnhly hôn vắng mặt vợ (Chồng)ly hôn với người nước ngoài

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thoả thuận.

Pháp luật về hôn nhân và gia đình cũng quy định việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo đó, trong trường hợp vợ chồng đầu tư kinh doanh riêng, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung; việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Kể từ thời điểm việc phân chia tài sản chung có hiệu lực thì hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng. 

Như vậy, với những quy định nêu trên thì nếu trước khi bạn ra nước ngoài làm việc mà vợ chồng bạn không có văn bản thỏa thuận rằng những tài sản bạn tạo lập được trong thời gian bạn ở nước ngoài là thuộc sở hữu riêng của bạn thì những tài sản đó vẫn được coi là chung của vợ chồng và vợ bạn có quyền yêu cầu tòa án chia theo quy định của pháp luật.

Rate this post

Related Posts