Tìm nghĩa của độc thân tiếng anh là gì ?

Tìm hiểu ý nghĩa của từ Người độc thân tiếng anh hay người đơn thân là một người chưa lập gia đình (chưa kết hôn) hoặc trong người đã ly hôn nhưng chưa kết hôn lại (tái hôn, đi bước nữa). Độc thân trong định nghĩa pháp lý cho tình trạng giữa các cá nhân chưa kết hôn dù nằm trong độ tuổi hôn nhân, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để chính quyền ra quyết định công nhận kết hôn đối với pháp luật các nước thừa nhận chế độ một vợ, một chồng, cũng như các giao dịch khác (mua bán, thừa kế, chuyển nhượng, nhập hộ khẩu..). Độc thân đôi khi còn được gọi một cách hài hước là ế nhất là những người độc thân mà tuổi đã cao.

Cùng tìm hiều nghĩa tiếng anh của từ độc thân và cách sử dụng.

độc thân : single / Độc thân: tính từ

CÁCH PHIÊN ÂM / ˈSɪŋɡl / / ˈSɪŋɡl /

1. ​ [only before noun] only one / ​ [chỉ trước danh từ] chỉ một

He sent her a single red rose. / Anh gửi cho cô một bông hồng đỏ duy nhất.

a single-sex school (= for boys only or for girls only) / trường học dành cho một giới tính (= chỉ dành cho nam sinh hoặc chỉ dành cho nữ sinh)

All these jobs can now be done by one single machine. / Tất cả những công việc này hiện có thể được thực hiện bởi một máy duy nhất.

We won by a single point. / Chúng tôi đã giành được một điểm duy nhất .

They cloned a lamb from a single cell taken from an adult sheep. / Họ đã nhân bản một con cừu non từ một tế bào duy nhất được lấy từ một con cừu trưởng thành.

the European single currency, the euro / đồng tiền chung châu Âu , đồng euro

 (British English) a single honours degree (= for which you study only one subject) / (Tiếng Anh Anh) một văn bằng danh dự duy nhất (= mà bạn chỉ học một môn học)

It was the work of a single individual. / Đó là công việc của một cá nhân.

The statue was carved out of a single piece of wood. / Bức tượng được tạc từ một mảnh gỗ.

You can switch between the single player and the multiplayer games. / Bạn có thể chuyển đổi giữa các trò chơi đơn và nhiều người chơi.


2. Phóng to hình ảnh [only before noun] dự định chỉ được sử dụng bởi một người / [only before noun] intended to be used by only one person

một phòng đơn / a single room

Nhà tù giam giữ 860 tù nhân trong các phòng giam đơn lẻ. / The jail housed 860 prisoners in single cells.

một tấm (= đủ lớn cho một giường đơn) / a single sheet (= large enough for a single bed)

3. ( của một người ) chưa kết hôn hoặc có mối quan hệ lãng mạn với ai đó / ​ (of a person) not married or having a romantic relationship with somebody

một người / phụ nữ / đàn ông / a single person/woman/man

Các căn hộ lý tưởng cho những người độc thân sống một mình. / The apartments are ideal for single people living alone.

Bạn vẫn còn độc thân? / Are you still single?

 Cô ấy vẫn độc thân cho đến khi qua đời. / She remained single till her death.

Những người trẻ đang ở độc thân lâu hơn. // Young people are staying single for longer.

Bộ phim có sự tham gia của Bening trong vai một bà mẹ đơn thân với một cậu con trai tuổi teen. // The film stars Bening as a single mother with a teenage son.

Tôi là một ông bố đơn thân và đưa con đi học mỗi sáng. // I'm a single father and take my kids to school every morning.​ 4. [chỉ trước danh từ] (tiếng Anh Anh) // ​ [only before noun] (British English)

(cũng một chiều tiếng Anh Bắc Mỹ, tiếng Anh Anh ) // (also one-way North American English, British English)

một vé duy nhất , v.v. có thể được sử dụng để đi đến một nơi nhưng không quay lại lần nữa // a single ticket, etc. can be used for travelling to a place but not back again

một vé duy nhất // a single ticket

Giá vé một lần đến Glasgow là bao nhiêu? // How much is the single fare to Glasgow?


 5. [only before noun] được sử dụng để nhấn mạnh rằng bạn đang đề cập đến một người hoặc một sự vật cụ thể // ​ [only before noun] used to emphasize that you are referring to one particular person or thing on its own

Thất nghiệp là yếu tố quan trọng nhất trong tỷ lệ tội phạm ngày càng tăng. // Unemployment is the single most important factor in the growing crime rates.

Chúng tôi ăn cơm mỗi ngày .// We eat rice every single day.

Tất cả những người được gọi là bạn bè của cô đều quay lưng lại với cô. // Every single one of her so-called friends had turned their backs on her.

Tôi không thể hiểu một từ nào cô ấy nói! // I couldn't understand a single word she said!Thành ngữ
trong nháy mắt (duy nhất)
​ngay lập tức; chỉ với một cái nhìn nhanh
Cô ấy có thể tiếp nhận thông tin phức tạp trong nháy mắt.
tại / trong một lần đi | tại một / một lần
​(Tiếng Anh Anh) trong một lần thử hoặc thử
Cô ấy đã thổi tắt những ngọn nến trong một lần duy nhất.

(Trong tập tin đơn
(cũng là tập tin kiểu cũ (ở) Ấn Độ )
​(trong) một dòng, một dòng đằng sau dòng kia
Họ thực hiện theo cách của họ trong một tệp duy nhất dọc theo con đường vách đá.
Rate this post

Related Posts