Hoiluatgia.vn xin đưa ra mẫu đơn ly hôn thuận tình chi tiết, đúng quy định. Cung cấp mẫu đơn thuận tình ly hôn của Tòa án để mọi người tham khảo và tải về một cách miễn phí. Liên hệ ngay tổng đài tư vấn ly hôn trực tuyến của Hoiluatgia.vn để được hỗ trợ một cách nhanh nhất.

Ly hôn thuận tình là hình thức ly hôn khi có sự thỏa thuận đồng nhất từ cả vợ và chồng trong việc chấm dứt cuộc sống hôn nhân.

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 33 Bộ Luật tố tụng dân sự hiện hành, khi vợ và chồng đồng thuận ly hôn với nhau thì hai bên sẽ có thể nộp đơn ở Tòa án nhân dân cấp huyện/cấp tỉnh nơi một trong hai người hoặc cả hai đang cư trú.

Về thẩm quyền của tòa án được quy định tại Điều 33, Điều 34 Bộ Luật tố tụng dân sự.

Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn thuận tình

Hoiluatgia.vn xin hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn thuận tình một cách chi tiết từng phần như sau:

– Phần nội dung đơn ly hôn:  Trong phần nội dung này các bạn ghi rõ thời gian kết hôn và sống chung, địa điểm chung sống. Hiện nay 2 người có đang chung sống với nhau hay không. Ngoài ra còn cần đề cập tình trạng cũng như nguyên nhân mâu thuẫn của vợ chồng… Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết cho ly hôn?

– Phần con chung: Ở phần này nếu 2 người đã có con chung thì phải ghi đầy đủ thông tin của con. (tên, ngày/ tháng/  năm sinh…). Nêu nguyện vọng và đề nghị Tòa xem xét cho nuôi con…. Nếu 2 vợ chồng không có con chung thì ghi chưa có.

– Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có

 Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có…

Mẫu đơn ly hôn thuận tình theo quy định của Tòa án

Về mẫu đơn xin ly hôn thuận tình theo quy định của tòa án cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/ quận…………………….- Tỉnh/ Thành phố:………………

Họ và  tên chồng: ……………………………….Sinh ngày:………………………………………

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Họ và  tên vợ: ………………………………….Sinh ngày:…………………………………………

CMND số: …………………, do công an Hà Nội cấp ngày:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Xin trình bày với quý tòa một việc như sau:

Hai chúng tôi đã kết hôn từ năm ………..có đăng ký kết hôn tại UBND phường …………

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân …………………………….công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

………………………………………………………………………………………………………………….

Vì vậy, chúng tôi làm đơn thuận tình ly hôn này kính mong Quý Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

1.   Về con chung có (chưa có):…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

2.  Về tài sản chung chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được chia sở hữu tài sản gì).

………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung)

3.  Về nhà ở chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

(Nếu không có nhà ở thì ghi không có)

4.  Về vay nợ chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau:

………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết.

     Địa danh, ngày ….. tháng ….. năm ……

                               Họ tên chồng                                                      Họ tên vợ                           (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

Về phần mẫu đơn xin ly hôn thuận tình đúng theo quy định của Tòa án quý khách vui lòng tải TẠI ĐÂY.

Liên hệ ngay tổng đài tư vấn ly hôn trực tuyến của Hoiluatgia.vn để được tư vấn thủ tục ly hôn cùng các vấn đề pháp lý liên quan khác một cách chi tiết và nhanh chóng từ các Luật sư giàu kinh nghiệm

Rate this post

Related Posts