Giải quyết quyền lợi của vợ chồng khi ly hôn trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên

Khi hôn nhân còn tồn tại vợ, chồng đều có quyền có nhà ở thuộc quyền sở hữu riêng của mỗi bên. Nhà ở thuộc sở hữu riêng của mỗi bên sẽ luôn thuộc sở hữu riêng của mỗi bên. Trong trường hợp nhà ở thuộc sở hữu riêng của một bên đã được đưa vào sử dụng chung trong suốt quá trình hôn nhân thì khi ly hôn, nhà ở đó vẫn thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà, nhưng phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà, căn cứ vào công sức bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà.

Rate this post

Related Posts