• Mẫu đơn ly hôn

 • Ly hôn là việc chấm dứt mối quan hệ hôn nhân vợ chồng được toà án công nhận, việc ly hôn có thể là sự thuận tình hoặc có thể là sự đơn phương chấm dứt của một bên, hiện nay khi xã hội phát triển, mọi sự nhìn nhận về ly hôn không quá nặng nề như trước đây, đặc biệt là đối với người phụ nữ, một trong các vấn đề nhiều người quan tâm đó là vấn đề viết đơn xin ly hôn, nhiều người cảm thấy phức tạp, chúng tôi xin gửi tới các bạn mẫu đơn ly hôn, mẫy đơn ly hôn thuận tình để mọi người tham khảo.

 • Saturday, 15 September 2018, 11:06:32 PM
 • Lưu ý: Người viết đơn ly hôn có thể là vợ hoặc chồng, nếu cả hai cùng đồng ý và không có phát sinh tranh chấp về tài sản, con cái thì đó là thuận tình ly hôn, nếu có phát sinh tranh chấp thì đó là đơn phương ly hôn. Người viết đơn ly hôn gửi tại toà án của vợ hoặc chồng đang cư trú trong trường hợp thuận tình, nếu trườn hợp đơn phương, người viết đơn gửi đơn ly hôn tại toà án nơi người kia đang cư trú.

  Tham khảo mẫu đơn xin ly hôn:

   

  Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn

  +   Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

  +   Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

  +   Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

  +   Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có..

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ĐƠN XIN LY HÔN

   

  Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN…

  Tôi tên :........................................................... năm sinh :.............................................................................           

  CMND (Hộ chiếu) số:: ................................... ngày và nơi cấp : .................................................................

  Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) .............................................................................................................      

  Xin được ly hôn với: ......................................  năm sinh :............................................................................

  CMND (Hộ chiếu) số:.................................... ngày và nơi cấp :...................................................................

  Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ) ..... ....................................................................................................................      

   * Nội dung xin ly hôn: (A1)

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

   * Về con chung: (A2)

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

   * Về tài sản chung: (A3)

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

   .................. Ngày ........... tháng........... năm........

  Người làm đơn

   

  (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

   

   

   

  Link Dowload: Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

   

 •  

Copyright © 2017 Designed & Developed by Luat Su Ly Hon