• Giới thiệu

  • Thiết kế website Luật sư ly hôn
   • Thiết kế website Luật sư ly hôn

   • Website Luatsulyhon.org được Seo Hà Nội thiết kế và bàn giao lại cho quý công ty. Đây là trang tin tức chuyên về lĩnh vực ly hôn. Nơi các luật sư có thể cung cấp những kiến thức cũng như hướng dẫn làm các thủ tục liên quan đến ly hôn.

  • » Chi tiết
  • Một số điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình 2014
   • Một số điểm mới của Luật Hôn nhân và gia đình 2014

   • 1. Áp dụng tập quán trong hôn nhân và gia đình

    Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi năm 2014 quy định cụ thể việc áp dụng tập quán trong hôn nhân gia đình so với Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, theo đó, Điều 7 quy định: “Trong trường hợp pháp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc, không trái với nguyên tắc quy định tại Điều 2 và không vi phạm điều cấm của Luật này được áp dụng”. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc với nhiều tập quán tốt đẹp, đa dạng, phong phú, nội dung quy định tại Điều 7 thể hiện việc tôn trọng những tập quán tốt đẹp, đồng thời cũng làm rõ điều kiện để tập quán được áp dụng, nhấn mạnh việc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Chính phủ sẽ có Nghị định nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định này[1].

    Pháp luật hiện hành chỉ quy định “vận động nhân dân xoá bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc; xây dựng quan hệ hôn nhân và gia đình tiến bộ”. Việc quy định chung chung tạo nhiều kẽ hở, bất cập, gây khó khăn cho tòa án khi xét xử các vụ án về hôn nhân gia đình, mà phải áp dụng các phong tục tập quán.  

  • » Chi tiết
  • Giới thiệu
   • Giới thiệu

   • Trang chuyên phân tích các khía cạnh pháp lý của việc Ly Hôn - Mọi đóng góp và chia sẻ xin gửi về:

     

  • » Chi tiết
 •  

Copyright © 2017 Designed & Developed by Luat Su Ly Hon